Podatki društva

Ars Haliaeti

Kulturno umetniško društvo Ars Haliaeti / Associazione culturale artistica Ars Haliaeti

 

Sedež društva: Pobočna ul. 5, 6310 Izola

Davčna številka: 94453543

Matična številka: 4029747

TRR: 10100-0049318578

e-pošta: info@ars-haliaeti.si

Predsednik društva: Rok Palčič (e-pošta)

 Print Friendly, PDF & Email