Matej Plevnik, kineziologija

Matej PlevnikMatej Plevnik, profesor športne vzgoje in kineziolog, je bil rojen v Ljubljani, kjer je s področja kondicijskega treniranja diplomiral na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. V letu 2014 zaključuje doktorski študij s področja kineziologije. Matej je zaključil tudi glasbeno šolo za klavir ter solopetje ter diplomiral iz orgel na Orglarski šoli v Ljubljani. Kot organist in pevec je nastopal na več koncertih, tako doma kot v tujini. Redno se udeležuje strokovnih seminarjev s področja glasbe.

Od leta 2009 je kot asistent za področje kineziologije zaposlen na Inštitutu za kineziološke raziskave Univerze na Primorskem  ter študijskem programu Aplikativne kineziologije. Je avtor in soavtor več priročnikov, strokovnih in znanstvenih člankov ter eden izmed urednikov znanstvene revije Annales Kinesiologiae. Sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih ter se kot predavatelj redno udeležuje domačih kot tudi mednarodnih strokovnih ter znanstvenih konferenc. Njegov strokovni in raziskovalni interes je usmerjen na področje gibalnega razvoja in gibalnega učenja ter v povezovanje znanj s področja kineziologije ter glasbene umetnosti.

Matej razvija avtorsko metodo povezovanja vsebin kineziologije in glasbene umetnosti. Vsebina metode je namenjena glasbenikom instrumentalistom in pevcem, ki z njeno uporabo razvijajo svoje telesno-gibalne spretnosti, tako v obliki gibalne vadbe kot tudi pri vadbi instrumenta/glasu. Rezultati metode se odražajo v izboljšanih zmožnostih  glasbenika – razvoju gibalnih spretnosti, optimalne telesne drže, dihalnih zmogljivosti, optimalnem izkoristku senzoričnih, gibalnih in kognitivnih spretnosti ter zmanjšanem številu poškodb, kar se odraža v večjih zmogljivostih glasbenika  pri vadbi instrumenta/petja in nastopanju.

Print Friendly, PDF & Email